mercoledì 25 settembre 2013

Poeti a Marineo, Laura La Sala: L'urtimi sunnu già li primi


di Laura La Sala
MARINEO. Bollettinu dava nutizii di prima matina: Ciccia la lorda durmìa nto jazzu; Gnucculuni arristà pi simenza... 
Carmela la foddi a cu ncuntraja cu lingua lorda lu salutaja; Colla-colla di primu matinu puzzava di vinu! Pippinu lu babbu mmitava a tutti figghi e muggheri; Pitruzzu sunaja campani, e so matri nmiscaja vinu e profumu. Ninu Marcaffanu sempri arridìa (si vidi ca li cosi ci janu boni); Donna Pippina nta ogni ngnuni jnchìa latrina; Claudiu Maneri, anticchia babbu, cantava sempri di sira e matina. Tutta sta genti nuddu la pensa: eranu l'urtimi du carruzzuni. Ma Diu lu dissi: ca propriu l'urtimi sunnu già primi. Iddu li teni nta lu so cori, nun c'era nuddu tantu birbanti, eranu solu stravacanti: genti semplici, sincirunazza, cori pulitu comu li manu di Pilatu. E ora arridinu tutti filici e addivintaru tutti amici.