martedì 3 giugno 2014

Poeti marinesi, Laura La Sala: Violu senza luci


di Laura La Sala
Notti cunfusa: ventu e acqua timpulia pampini arbuli porti e pinseri.
Mi susu sbattuliàta, comu si m'avissiru pigghiatu a timpuluna. Lu scuru nta lu tempu nfusca testa e fogghi ammunziddati nta strati e marciapedi. Frana la terra, rumpi puru la spiranza a la jurnata di jri avanti senza tanti stenti. Ma addinocchia puru lu murali, nun c'è violu, ca porta suli. Si spera sempri a 'u spiragghiu ca dassi caluri nta la vita, nta lu cori, senza campari sempri a tantuni. Comu l'orbu ca nun vidi mai coluri e aspetta lu miraculu di ncelu.